Scana Propulsion

Scana Propulsion er en ledende leverandør av fremdriftsanlegg til det globale skipsbyggingsmarkedet. 

Selskapet har sitt utspring i veletablerte selskap som Volda Mekaniske Verksted AS, som startet med motor og propellproduksjon i 1913. Senere ble porteføljen utvidet til å omfatte gir og tunnelthrustere og Mar-El AS, som har produsert kontrollsystem til fremdriftsanlegg siden 1974. 
Selskapene ble kjøpt opp av Scana Industrier i henholdsvis 1998 og 1996. Scana Propulsion har salgs- og serviceselskaper i Singapore, Kina, USA og Brasil, samt salgsrepresentanter i Korea, Chile, Tyrkia og Island.

I tillegg til utvikling og produksjon av framdriftsanlegg, har selskapet høy kompetanse og ressurser innen service og modifikasjoner.

Fremdriftssystemer

Scana Propulsion leverer fremdriftssystem til de fleste typer offshorefartøy, tankskip, containere, fiskefartøy, brønnbåter, passasjerskip, hurtigbåter og yachter. Drivstoffbesparelser og miljøhensyn står sentralt i produktutvikling av nye fremdriftskonsepter, noe som kan gi betydelige besparelser i driftsfasen. Scana Propulsion har spesielt lang erfaring i engineering og produksjon av gir og propellanlegg med kontrollsystem til avanserte fartøy innen offshore, fiskeri og hurtigbåt/passasjerskip. 

Produktene markedsføres globalt gjennom eget salgsteam, samt i samarbeid med agenter og strategiske partnere. Salg, markedsføring, engineering, produksjon, prosjektledelse og service utføres av bedriftene i Norge, mens prosjektoppfølging, salg og service suppleres fra lokale kontorer. 

Innovative løsninger

Scana Propulsion har posisjonert seg som en ledende leverandør av avanserte fremdriftsanlegg og kontrollsystemer i det globale markedet. Med tilvekst av innovative løsninger og produktutvikling innen etablerte produktområder, tilbyr Scana Propulsion effektive fremdriftssystem for morgendagens skipsflåte som møter strenge krav til drivstofforbruk og miljøhensyn. 

Scana Propulsion ser et godt vekstpotensial for bedriftens nye produkter som følge av myndigheters krav til grønn skipsfart i et globalt perspektiv. 
Selskapet har i løpet av 2014 og 2015 gjennomført betydelige restruktureringer og kostnadsreduserende tiltak som har gitt positive resultater for bedriften.

FAKTA

Produkter og tjenester: Scana Propulsion leverer integrerte fremdrifts- og manøvreringssystemer bestående av propeller, aksling, gir, tunnelthrustere, permanentmagnetmotorer og styringssystem til de fleste typer havgående skip i det globale skipsbyggingsmarkedet
Omsetning: NOK 317 mill (2014)
Ledes av: Inge Bøen
Antall ansatte: 179 (2015)
Hovedkontor: Volda, Norge
Andre lokasjoner: Norge (Dalen), Kina (Shanghai), Brasil (Rio de Janeiro), USA (Mandeville, Louisiana), Singapore, Korea, Tyrkia, Chile og Island
Nettsted: www.scanapropulsion.com

Styre
Styreleder: Øyvind Tørlen
Styremedlemmer:  Bjørn Torkildsen og Oddbjørn Eliassen