Scana Property

Scana Property AS ble etablert i 2012 og er holdingselskap for eiendomsselskaper. Flere av Incus Investors porteføljeselskap leier fasiliteter av Scana Property . Deler av eiendommene er også leid ut til eksterne aktører fra ulike bransjer, og selskapet jobber også aktivt med å utvikle verdiene i eiendomsporteføljen.

Scana Property skal skape verdivekst gjennom å eie, utvikle og forvalte eiendommer. For driftsuavhengige eiendommer skjer verdiutviklingen hovedsakelig gjennom regulering og omregulering, prosjektutvikling, samt salg. For driftsavhengige eiendommer der porteføljeselskap har aktivitet skal eiendomsporteføljen forvaltes og utvikles. Selskapet forvalter totalt cirka 10.000 kvadratmeter bygningsmasse inkludert noen mindre kontorbygninger.

Industrilokaler

Selskapet har organisert eiendommene i egne datterselskap avhengig av geografisk lokasjon.

Gjennom flere av selskapene forvalter Scana Property blant annet tomter på Jørpeland i Strand kommune, øst for Stavanger. Tomtene består hovedsakelig av industrilokaler, stålverk, maskineringshaller og noe kontorarealer. I tillegg kommer tomtegrunn som i størrelse er ca. 2.000 mål, samt et hyttefelt med rundt 20 tomter ved Liarvatn, nordøst for Jørpeland. 

I Volda eier selskapet rundt 9.000 kvadratmeter bygningsareal, hovedsakelig industrilokaler. Tomten på ca. 18 mål er festet.
Eiendommen er i dag 100 prosent utleid til Scana Volda AS på en langsiktig avtale.

300 leiligheter

Fjordbris AS er det eneste selskapet i porteføljen som kun er rettet mot boligformål, og eies av Scana Property AS og Strand Eiendomsutvikling AS med henholdsvis 50,1 og 49,9 prosent. Selskapets eiendom ligger på Jørpeland og er i dag på cirka fire mål samt utfyllingsmuligheter, slik at totalarealet kan bli rundt 22 mål. Hensikten er å bygge ut et boligprosjekt med 250 til 300 leiligheter.  Prosjektet er under regulering i Strand kommune.

FAKTA

Inntekter: NOK 76 mill (2016)
Ledes av: Raymond Gabrielsen
Hovedkontor: Stavanger, Norge
Antall ansatte: 1 (2016)
Andre lokasjoner: Strand, (Norge), Volda (Norge)

Styre
Styreleder: Tom Ivar Sætremyr
Styremedlem: Kjetil Flesjå