Scana Property

Scana Property AS ble etablert i 2012 og er holdingselskap for eiendomsselskaper. 

Deler av eiendommene er leid ut til eksterne aktører fra ulike bransjer, og selskapet jobber aktivt med å utvikle verdiene i eiendomsporteføljen.

Scana Property skal skape verdivekst gjennom å eie, utvikle og forvalte eiendommer. For driftsuavhengige eiendommer skjer verdiutviklingen hovedsakelig gjennom regulering og omregulering, prosjektutvikling, samt salg. For driftsavhengige eiendommer der porteføljeselskap har aktivitet skal eiendomsporteføljen forvaltes og utvikles. Selskapet forvalter totalt cirka 10.000 kvadratmeter bygningsmasse.

Eiendommer

Selskapet har organisert eiendommene i egne datterselskap avhengig av geografisk lokasjon.

Gjennom flere av selskapene forvalter Scana Property blant annet tomter på Jørpeland i Strand kommune, øst for Stavanger. Tomtene består hovedsakelig av tomter for industri, kontor/tjenesteyting og noe handel.  I tillegg kommer tomtegrunn som i størrelse er ca. 2.000 mål, samt et hyttefelt med rundt 20 tomter ved Liarvatn, nordøst for Jørpeland. 

I Volda eier selskapet rundt 9.000 kvadratmeter bygningsareal, hovedsakelig industrilokaler. Tomten på ca. 18 mål er festet. Eiendommen er i dag 100 prosent utleid på en langsiktig avtale.

Leiligheter i strandsonen

Fjordbris AS er det eneste selskapet i porteføljen som kun er rettet mot boligformål, og eies av Scana Property AS og Strand Eiendomsutvikling AS med henholdsvis 50,1 og 49,9 prosent. Selskapets eiendom ligger på Jørpeland og er i dag på cirka fire mål, samt utfyllingsmuligheter.

FAKTA

Inntekter: NOK 5 mill (2017)
Ledes av: Raymond Gabrielsen
Hovedkontor: Stavanger, Norge
Antall ansatte: 1 (2017)
Andre lokasjoner: Strand, (Norge)

Styre
Styreleder: Tom Ivar Sætremyr
Styremedlem: Kjetil Flesjå