Scana Steel

Scana Steel AB består av Scana Steel Bjørneborg og Scana Subsea – som begge er basert i Sverige. 

Scana Steel leverer blant annet stigerørskomponenter til feltutbygginger på svært dypt vann – krevende prosjekter som inkluderer omfattende utviklingsarbeid. Mange av disse prosjektene nærmer seg nå fullførelse, og både utviklingsarbeidet som nå har blitt gjort og markedet gir mulighet for bedre lønnsomhet i videre prosjekter. Scana Energy leverer for eksempel akslinger og andre komponenter på opptil 24 meter – ferdig maskinert.

Selskapene i Scana Steel har hver for seg en lang historie, og spesialiserer seg i ulike produksjonsområder. Scana Steel leverer komplette produkter til verksteder, den maritime industrien og olje- og gassindustrien. Produksjonen finner sted i Scana Steel´s egne produksjonslokaler, som blant annet inkluderer smelteverk, smie, valseverk, støperi, varmebehandling og maskineringsutstyr. Produksjonen holder høy standard og er i tråd med ISO-seritifserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten er preget av et høyt nivå på den metallurgiske ekspertisen og en sterk markedsposisjon.

FAKTA

Produkter og tjenester: Scana Steel leverer høykvalitets stålprodukter spesialtilpasset kundens behov innen olje og gass, maritim sektor, industri, fornybar energi og forsvarsindustri
Omsetning: NOK 441 mill (2017)
Ledes av: Leif Rosén
Antall ansatte: 210 (2017)
Hovedkontor: Björneborg, Sverige
Andre lokasjoner:  USA.
Nettsted: www.scanasteel.com

Styre
Styreleder: Leif Rosén
Styremedlemmer: Jan Peter Hagen, Dag Schjerven