Scana Steel

Scana Steel AB består av Scana Subsea AB og Scana Steel USA Inc

Scana Steel leverer blant annet stigerørskomponenter til feltutbygginger på svært dypt vann – krevende prosjekter som inkluderer omfattende utviklingsarbeid. Mange av disse prosjektene nærmer seg nå fullførelse, og både utviklingsarbeidet som nå har blitt gjort og markedet gir mulighet for bedre lønnsomhet i videre prosjekter.

Produksjonen holder høy standard og er i tråd med ISO-seritifserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten er preget av et høyt nivå på den metallurgiske ekspertisen og en sterk markedsposisjon.

FAKTA

Produkter og tjenester: Scana Steel leverer høykvalitets stålprodukter spesialtilpasset kundens behov innen olje og gass, maritim sektor, industri, fornybar energi og forsvarsindustri
Omsetning: NOK 441 mill (2017)
Ledes av: Peter Jansson
Antall ansatte: 210 (2017)
Hovedkontor: Björneborg, Sverige
Andre lokasjoner:  USA.
Nettsted: www.scanasteel.com

Styre
Styreleder: Leif Rosén
Styremedlemmer: Jan Peter Hagen, Dag Schjerven