Scana Steel Booforge

Scana Steel Booforge AB er en verdensledende produsent av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmiing kan selskapet produsere store gafler og andre smidde produkter etter alle spesifikasjoner, med høye krav til styrke. 

Siden 2009 har Booforge også produsert master og løftevogner, og kan dermed levere komplette løftesystemer til trucker i det tyngre segmentet. Selskapet har høy kompetanse og stor kapasitet innen varmebehandling av store stålkomponenter.

Internasjonalt marked

Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter, samt til andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, men selskapet leverer også til det internasjonale markedet gjennom sitt distribusjonsnettverk. I 2013 hadde Scana Steel Booforge et stort gjennombrudd knyttet til løfteløsninger der et nyutviklet produktspekter vil være en viktig bærebjelke i den videre utvikling av selskapet.

Veletablert merkevare

Scana Steel Booforge har en veletablert merkevare knyttet til løfteløsninger for tunge gaffeltrucker. Selskapet har også et godt utviklet salgsnettverk og en betydelig styrke gjennom egen forsknings- og utviklingsavdeling. Dette gjør at selskapet er godt posisjonert for fremtidig vekst.

FAKTA

Omsetning: SEK 97 mill (2015)
Ledes av: Anders Johansson
Hovedkontor: Karlskoga, Sverige
Antall ansatte: 68 (2015)
Website: www.booforge.com

Styre:
Styreleder: Leif Rosén
Styremedlem: Øyvind Tørlen, Bjørn Torkildsen, Jarle Fjetland