Scana Offshore

Lave driftskostnader og høy fleksibilitet er i høysetet hos Scana Offshore AS, en liten, men effektiv organisasjon som leverer innovative systemløsninger innen offloading, forankring, turreter og swiveler til flytende produksjons- og lagringskip. 

Det var i 1953 at Scana Offshore AS ble startet som Brødrene Johnsen AS som en mekanisk ingeniør- og produksjonsbedrift. I 1990 begynte selskapet å levere produksjons- og ingeniørtjenester til Marine Consulting Group, som senere ble til både Hitec Marine og Advanced Production and Loading (APL).   

Internasjonal kundebase

På 90-tallet leverte selskapet bauglastemanifolder, swivler, kuleventiler, hydrauliske kompensatorer og turreter. I 2005 begynte selskapet også å levere egne offloadingsystemer og forankringsvinsjer,  senere har også nye swivler og turretsystemer kommet til. 

I 2011 fikk Scana Offshore AS bestilling på 16 offloadingsystemer til Ecovix i Brasil til åtte FPSOer for Petrobras. Etter dette har selskapet levert flere andre offloadingsystemer, blant annet til Teekay. Siden 2013 har selskapet introdusert flere nye produkter innenfor forankringsvinsjer og fairleads som blant annet er levert til Sevan Marine, Yinson Production og Dana Petroleum

Tett på kundene

Organisasjonen i Scana Offshore AS er  liten og effektiv, hvor lave driftskostnader og høy fleksibilitet står i sentrum. Selskapet har egne ressurser innen markedsføring og salg, engineering, innkjøp og prosjektledelse, samt ferdigstillelse og service. All produksjon gjøres hos godkjente leverandører i kostnadseffektive lokasjoner. Det er rundt 15  ingeniører og sivilingeniører blant selskapets totalt 20 ansatte.  Disse har kompetanse innen struktur, mekanikk, hydraulikk og elektro/instrumentering.

Det arbeides kontinuerlig med å analysere markedet, og en ser etter behov og muligheter som vil kunne redusere selskapets og dermed kundenes kostnader.

LNG og nye markeder

Hovedstrategien til selskapet er å levere systemløsninger til flytende produksjonsenheter for tradisjonelle FPSO-er og FSO-er, samt produksjonsenheter for LNG. I den senere tid har selskapet i tillegg jobbet aktivt mot flytende vindkraft og oppdrett, begge markeder som har behov for samme kompetanse og forventes å vokse de nærmeste årene. 

Innen forankring er det flere utviklingsprosjekter for å finne nye metoder som forbedrer forankringskjettingens levetid, redusere installasjonstiden samt totalkostnadene med forankring.

FAKTA

Produkter og tjenester: Scana Offshore AS leverer produkter til offloading, forankring, turret og svivel til flytende produksjonsskip (FPSO- og FSO-bransjen).
Omsetning: NOK 48 mill (2017)
Ledes av: Torkjell Lisland
Antall ansatte: 19 (2017)
Hovedkontor: Vestby, Norge
Andre lokasjoner: Representert i Brasil, Houston, Singapore, Korea og Kina.
Nettsted: www.scanaoffshore.no

Styre:
Styreleder: Jan Petter Hagen
Styremedlemmer: Dag Schjerven, Anders Holm