Scana Offshore

Lave driftskostnader og høy fleksibilitet er i høysetet hos Scana Offshore AS, en liten, men effektiv organisasjon som leverer innovative systemløsninger innen offloading, forankring, turreter og swiveler til flytende produksjons- og lagringskip og havbruksenheter 

Basert på erfaringer gjort i olje og gass markedet i over 20 år og et svært vanskelig market ble det i 2015 besluttet å se etter nye markeder som ville ha tilsvarende behov for kompetanse og løsninger. 2 markeder ble identifisert, fiskeoppdrett og flytende vindkraft.  

Innen fiskeoppdrett ble det etablert en offentlig ordning for å få utviklingskonsessjoner og det viste seg at det var god etterspørsel etter Scana Offshore´s kompetanser. Men å penetrere nye markeder kan være krevende og langvarig og det tok hele 2 års jobbing i dette markedet før den første kontrakten ble inngått.  I dag er dette det største markedet for Scana Offshore målt i kontraktsverdi og det vurderes at det er mange muligheter for selskapet innen havbruk og fiskeoppdrett  

Innen flytende vindkraft er markedet tyngre, men potensialet er stort. Hovedutfordringen er pr i dag at det ikke er økonomisk lønnsomt med flytende vindkraft uten offentlige subsidier og det krever investorer med langt perspektiv. Scana Offshore jobber med å etablere seg i dette markedet og vurderer det som en stor mulighet i årene framover.  

Innen olje og gass leveres det fortsatt forankrings- og offloading produkter. Det forventes at dette markedet vil bli utfordrende fremover delvis på grunn av varierende oljepris og endrede finansieringsmuligheter.  

Løsninger innen markedet for LNG lagring og regassifisering jobbes det kontinuerlig med, men investeringene er fortsatt lave. Det forventes en positiv utvikling i løpet av årene fremover.

Historie

Scana Offshore sin historie strekker seg tilbake til 1953, da selskapet ble etablert som en mekanisk ingeniør- og produksjonsbedrift under navnet Brødrene Johnsen AS. I 1990 startet selskapet å levere produksjons- og ingeniørtjenester til Marine Consulting Group, som senere ble til selskapene Hitec Marine og Advanced Production and Loading (APL).  

På 90-tallet leverte selskapet bauglastemanifolder, lineærvinsjer og turreter som underleverandør. Leveransene ble kombinert med egenutviklede svivler, kuleventiler og større, hydrauliske kompensatorer. Basert på erfaringen som underleverandør, begynte selskapet i 2005 å levere egne offloadings-systemer og forankringsvinsjer. Senere har selskapet også utviklet nye typer svivler og turretsystemer.  

I 2006 kjøpte Incus Brødrene Johnsen og omorganiserte selskapet til slik det er i dag.  

I 2018 fikk Scana Offshore en kontrakt på turret forankringssystemet til Nordlaks sin flytende havfarm - Havfarm 1. Kontrakten inkluderer alt fra forankringsanalyser til komplett leveranse av turret, inntrekkingssystem, kjetting og ankere, samt installasjonsengineering. Dette prosjektet er et stort gjennombrudd for Scana Offshore som systemleverandør.

Tett på kundene

Organisasjonen i Scana Offshore er liten og effektiv, med fokus på høy kompetanse og stor fleksibilitet inne sitt område. I større og mere komplekse prosjekter jobbes det tett med partnere som er eksperter på sine områder. Videre styrkes nå organisasjonen med ingeniører med erfaring fra offshore installasjon. Dette for å få en bedre forståelse for hele prosessen der vårt utstyr benyttes og dermed tilføre mer kunnskap inn i leveransene.

Muligheer i et utfordrende marked

Hovedstrategien er nå under endring fra kun olje & gass til å bruke kompetansen en har bygget de siste 20 årene til også å fokusere på løsninger som kan benyttes på i andre markeder – slike som fiskeoppdrett og flytende vindkraft.

FAKTA

Produkter og tjenester: Scana Offshore AS leverer produkter til offloading, forankring, turret og svivel til flytende produksjonsskip (FPSO- og FSO-bransjen).
Omsetning: NOK 55 mill (2018)
Ledes av: Torkjell Lisland
Antall ansatte: 29 (2018)
Hovedkontor: Vestby, Norge
Andre lokasjoner: Representert i Brasil, Houston, Singapore, Korea og Kina.
Nettsted: www.scanaoffshore.no

Styre:
Styreleder: Styrk Bekkenes
Styremedlemmer: Anders Holm, Anders Holm