Visjoner og verdier

Visjonen er å være et lønnsomt nordisk industrielt investeringsselskap.

Incus Investor har en lang historie som et industrikonsern – spesielt innen stålproduksjon. I 2015 ble strategien lagt om og selskapet gikk fra å være et konsern til å bli et industrielt investeringsselskap som skaper verdier gjennom profesjonelt og aktivt eierskap, og gjennom oppkjøp, utvikling og avhending av selskaper.

Kjerneverdier som gir retning til virksomheten er at en setter klare og ambisiøse mål – og at det er en forpliktelse til å nå dem.

Selskapets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier og ha en god årlig avkastning til eierne samt være en attraktiv arbeidsplass for høyt kvalifiserte medarbeidere.