Styre og ledelse

Incus Investors hovedkontor i Stavanger, Norge består i all hovedsak av selskapets toppledelse, investeringsoppfølging og finans- og økonomifunksjon. 

Styre

Incus Investors styre velges av generalforsamlingen, og skal bestå av 3-7 medlemmer som velges for to år av gangen.


Dag-Schjerven-Portrait_100.jpg#asset:1107

Dag Schjerven

Styrets leder

Dag Schjerven (f.1954) har mer enn 35 års erfaring fra ledende stillinger i tre globale selskaper, Dyno Industrier, VingCard Group og Wilh. Wilhelmsen. Fra juli 2017 har han gått ned fra President & CEO stilling i Wilhelmsen Maritime Services og tatt en tidlig pensjon i kombinasjon med styreverv i selskaper innenfor sitt erfaringsområde.

Fra 1. juli 2018 er Schjerven arbeidende styreformann.


f6.jpg#asset:460

Sindre Ertvaag

Nestleder

Sindre Ertvaag (f. 1984) er investeringsdirektør i det familieeide investeringsselskapet Camar AS og innehar styreverv i selskaper innenfor et bredt spekter av bransjer. Han har også jobbet som analytiker i DNB og arbeidet i perioden 2010 til 2012 innenfor corporate finance i First Securities (Swedbank) med fokus på selskaper innenfor oljeserviceindustrien.


marianne_lie_2007_foto_rederi_no_149x149
Marianne Lie
Marianne Lie (f. 1962) har lang erfaring innen ledelse spesielt innen maritim og energisektorene, bl.a. som administrerende direktør i Norges Rederiforbund.  Hun har styreverv i flere store selskap - innen ulike sektorer.  Lie har studert jus og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og driver eget konsulentfirma. 


Kristian-Falnes-portrett.png#asset:1281
Kristian Falnes
Kristian Falnes (f.1963) har lang erfaring innen finans. Han arbeidet som porteføljeforvalter i Skagen i 17 år og hadde også stilling som investeringsdirektør i 4 år. Før dette var han porteføljeforvalter i Lærdal Finans og analytiker i SR-Fonds. Han har i dag styreverv i Skagen og Fjord Line. De siste tre årene har Falnes drevet egen investeringsvirksomhet. Falnes er utdannet siviløkonom (BI 1987) og autorisert finansanalytiker (NHH 1992).

Margrete E. Hystad

Margrete E. Hystad

Margaret Hystad (f. 1969) har lang erfaring innen ledelse og forretningsutvikling blant annet innen maritimvirksomhet, eiendomsutvikling  og kapitalforvaltning, Hun har bred erfaring fra styrearbeid i flere store selskap – innen energi (Gassco, Haugaland Kraft), finans og helse med flere.  Hystad er økonom med spesialisering i strategi og endringsledelse fra BI og driver i dag eget investeringskonsern Karmsund Kapital AS.

Ledelse

kjetil-flesjå.jpg#asset:459

Kjetil Flesjå
Konstituert CEO og CFO

Kjetil Flesjå (f. 1967) er siviløkonom, og kom til Incus fra Fokus Bank. Flesjå har solid bankfaglig bakgrunn og bred erfaring fra corporate finance-prosesser, herunder kjøp- og salgsprosesser, finansiell risikoanalyse, balanse og gjeldsstrategier, samt betydelig analyseerfaring.

Fra 1. august er Flesjå konstituert som CEO i Incus Investor ASA.

Portfolio selskap
Styrets leder
TelefonE-post
Scana Steel ABLeif Rosén+46 70 330 41 86leif.rosen@jutudden.se
Scana Property ASTom Ivar Sætremyr+47 478 52 644tom.saetremyr@converto.no
Scana Offshore ASJan Petter Hagen
+47 900 10 617
jan.petter.hagen@converto.no
Scana Skarpenord ASDag Schjerven
+47 908 37 955
dag.schjerven@scana.no
Scana Steel Booforge ABLeif Rosén+46 70 330 41 86leif.rosen@jutudden.se