Historie

Gjennom sine porteføljeselskaper forvalter Incus Investor nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.

Incus Investors forløper Scana Industrier ble etablert som selskap i 1987, da ScanArmatur AS og ScanPaint AS ble ervervet. Fram til selskapet ble børsnotert i 1995 kjøpte det opp flere selskaper, blant annet aktuator- og ventilkontrollprodusenten Skarpenord, stålverkene Stavanger Staal AS og Björneborg Järnverk AB, samt Booforge AB. Sistnevnte selskap ble etablert i Karlskoga så tidlig som 1646.

De neste årene etter børsnoteringen fortsatte ekspansjonen, blant annet med nye investeringer i Norge, samt i Kina, Sør-Korea, USA, Brasil og Singapore.

Under den globale finanskrisen endret plutselig situasjonen seg for flere av selskapets virksomheter, og en restrukturering av virksomheten ble nødvendig for flere av selskapene. Selskaper ble solgt eller lagt ned.

Siden 2012 er de viktigste hendelsene:

2012

Scana

Etablering av Scana Property AS med datterselskapene Scana Eiendom Jørpeland og Scana Eiendom SSA. Også Fjordbris blir en del av Scana. Scana Property eier 50,1% av Fjordbris AS.

Etablering av Scana Propulsion AS der selskapene Scana Volda, Scana Mar-El, Scana Singapore, Scana Shanghai Trading, Scana Zamech og Scana Propulsion USA blir lagt inn.

2013

Ny ledelse og nytt styre kommer på plass og starter prosessen mot å bli et mer rendyrket investeringsselskap.

Samme år selger Scana sin 80 prosent eierandel i Leshan Scana Machinery til en lokal aktør i Kina. Veiskjær-avdelingen i Scana Steel Stavanger skilles ut i eget selskap og får navnet Scana Industrial Products AS. Selskapet selges i fjerde kvartal til ansatte og lokale investorer. Scanas eiendomsportefølje i Strand kommune fisjoneres inn i to nyetablerte eiendomsselskaper for å styrke fokuset på eiendomsutvikling.

5 Ka6199

2014

Scana Energy Holding etableres og blir eier av alle svenske datterselskap, unntatt Scana Property AB

Scana selger også deler av forretningsområdet Offshore gjennom salget av Scana Offshore Technology AS, Scana Offshore Services Inc i Houston og servicedelen av Scana Offshore Vestby AS. Alle tre selges til HitecVision. Scanas eiendom i Volda kommune overdras til et nyetablert eiendomsselskap.

2015

Smide 5 Bjb Energy Resize

Selskapets strategi blir lagt om fra å være et industrikonsern til et eierselskap med porteføljeselskaper.

Visjonen bak omorganiseringen er å være et lønnsomt industrielt investeringsselskap. Scana Steel Söderfors selges til PE-selskapet Garden Growth AB, og samme år ble Scana Steel Stavanger og Scana Zamech i Polen erklært konkurs.

2016

Incus

For å synliggjøre den nye strategien vedtatt året før, velger selskapet å skifte navn til Incus Investor. Det omstrukturerte selskapet skal være en god, aktiv og langsiktig eier for nordiske industriselskaper.

Porteføljeselskapene har under den nye strategien mer frihet, men også større ansvar for drift og resultater. Dette året selges Scana Machining til Motala, og deler av stålverkseiendommen på Jørpeland selges til MT Eiendom. Scana Property i Karlskoga blir også solgt i 2016.

2017

Samuel Zeller 34751

Arbeidet med å utvide og styrke porteføljen fortsetter.

Scana Steel etablerer Scana Steel USA Ltd i Illinois sammen med National Tool Manufacturing Inc. Scana Propulsion med datterselskapene Scana Volda, Scana Mar-El, Scana Singapore, Scana Shanghai Trading og Scana Propulsion USA blir solgt til Brunvoll. Scana Valve Control etablerer Scana Hudong Co. Ltd i Shanghai sammen med Shanghai Hudong Marine Valve Manufacture og Hoi Tung Marine Machinery Suppliers.