Historie

Gjennom sine porteføljeselskaper forvalter Incus Investor nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.

Incus Investors forløper Scana Industrier ble etablert som selskap i 1987, da ScanArmatur AS og ScanPaint AS ble ervervet. Fram til selskapet ble børsnotert i 1995 kjøpte det opp flere selskaper, blant annet aktuator- og ventilkontrollprodusenten Skarpenord, stålverkene Stavanger Staal AS og Björneborg Järnverk AB, samt Booforge AB – sistnevnte selskap ble etablert i Karlskoga så tidlig som 1646.

De neste årene etter børsnoteringen fortsatte ekspansjonen, blant annet med nye investeringer i Norge, samt i Kina, Sør-Korea, USA, Brasil og Singapore.

Under den globale finanskrisen endret plutselig situasjonen seg for flere av selskapets virksomheter, og en restrukturering av virksomheten ble nødvendig for flere av selskapene. Selskaper ble solgt eller lagt ned, og i 2015 vedtok styret at Scana Industrier ASA skulle legge om strategien fra å være et industrikonsern til et eierselskap med porteføljeselskaper. For å synliggjøre den nye strategien, valgte selskapet også å skifte navn til Incus Investor. Porteføljeselskapene har under den nye strategien mer frihet, men også større ansvar for drift og resultater. Incus Investor skal være en god, aktiv og langsiktig eier. Visjonen bak omorganiseringen er å være et lønnsomt industrielt investeringsselskap.