Nyheter / 31.05.16

Strand kommune og Scana Property i samtaler om mulig eiendomskjøp

Strand kommune er i samtaler med Scana Property AS om et mulig kjøp av Scana Propertys eiendommer i Strand kommune. Dette omfatter et industriområde på ca. 77 dekar og et ubebygd tomteområde på ca. 70 dekar på Jørpeland (”Stålverksområdet”), samt diverse utmarksarealer i Strand kommune.

Scana Property er et datterselskap av det børsnoterte industrielle investeringsselskapet Incus Investor ASA (”Incus” - tidligere Scana Industrier ASA). Scana Property har som hovedformål å eie og forvalte eiendommer som benyttes av søsterselskaper i Norge og Sverige. Industritomten på Stålverksområdet var tidligere utleid til Scana Offshore Technology AS og Scana Steel Stavanger AS. Førstnevnte ble overtatt av AquamarineSubsea i 2014, mens sistnevnte gikk konkurs i mars 2015 og konkursboet til stålverksvirksomheten ble overtatt av Norwegian Material Center of Expertise AS (”Nomac”). Både Nomac og Aquamarine er i dag leietakere på området.

Siden Incus ikke lenger har virksomhet på Stålverksområdet, vurderes et salg av eiendommene i Strand kommune som et mulig virkemiddel for å styrke konsernets finansielle stilling.

Det ubebygde området rundt industritomten er nylig blitt regulert til næringsformål, og representerer et attraktivt og sjønært område for eiendomsutvikling i tiden som kommer. Spesielt ventes det at åpningen av Ryfast-forbindelsen i 2019 vil føre til tilflytting og økt aktivitet på Jørpeland når kjøretiden til Stavanger kortes ned med over 30 minutter.

Stålverksområdet har en svært sentral beliggenhet mellom Jørpeland sentrum og sjøen, og vil være en viktig brikke i den videre utviklingen av Jørpeland-området på sikt. En eier av eiendommene med et strategisk perspektiv vil ha mulighet til å planlegge og gjennomføre en god og helhetlig utvikling av området som en integrert del av Jørpeland sentrum. Videre vil en langsiktig eier kunne oppleve en verdistigning frem mot og etter åpning av Ryfast-forbindelsen i 2019. Basert på dette mener Scana Property at Strand kommune kan være en naturlig og riktig eier av områdene selskapet eier i kommunen, og har derfor innledet en dialog med kommunen for å diskutere dette. Samtalene er ennå på et tidlig stadium, og det er foreløpig uvisst om Strand kommune konkluderer med at eiendommene er av interesse, og eventuelt om en endelig avtale vil inngås og til hvilke betingelser. Saken reiser blant annet spørsmål om hvilken rolle kommunen skal spille i tilrettelegging av arealer for nærings- og byutvikling og om økonomiske prioriteringer. Saken blir behandlet i formannskapsmøtet den 8. juni.

Irene Heng Lauvsnes, ordfører Strand Kommune, +47 91 61 10 67 
Jon Ola Syrstad, rådmann Strand kommune +47 41 56 73 99
Raymond Gabrielsen, Adm. Dir. Scana Property AS +47 91 73 21 12