Incus Kvartalrapport Q1 2019

Inntekts- og resultatforbedring i kvartalet • Inntekter NOK 102 millioner i forhold til NOK 64 millioner i tilsvarende kvartal 2018.• EBITDA er NOK 2 for første kvartal 2019 mot NOK – 12 millioner tilsvarende kvartal i 2018.

• Ordreinngang i kvartalet er fortsatt sterk.
• Ordrereserven øker kraftig til NOK 273 millioner sammenlignet med

NOK 125 millioner i tilsvarende kvartal i 2018.

• Ny CEO ved Styrk Bekkenes tiltrådte 15. mars.
• Finansieringsløsning etablert i kvartalet.

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport og presentasjon for 1.kvartal 2019.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20 Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13

"> Incus - Delårsregnskap første kvartal 2019 - Incus Investor