Kvartalsrapport Q3 2019

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20
Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13

"> Kraftig forbedring av drift og lønnsomhet i tredje kvartal og hittil i år - Incus Investor