Innsideinformasjon

Incus Investor er notert på Oslo Børs og det er klare regler for ansatte og andre som har informasjon som ikke er offentliggjort, og som ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Incus Investor. 

Det er ikke tillatt å handle med eller gi råd om handel med aksjer i Incus Investor eller andre børsnoterte selskaper på grunnlag av ikke offentlig informasjon som en har fått tilgang til gjennom sitt arbeid for Incus eller på andre måter og som, hvis den ble offentlig kjent, kunne påvirke kursen på disse verdipapirene.

Se også sidene for Corporate Governance og selskapsledelse.