Helse, miljø og sikkerhet

Incus Investor arbeider systematisk med å følge opp HMS-arbeidet både i eierselskapet og porteføljeselskaper.

Helse og sikkerhet

Incus Investor har etablert et systematisk HMS-arbeid, og jobber aktivt for å forbedre HMS-nivået i både eierselskapet og porteføljeselskapene. HMS er tema i alle styremøter der det bl.a. fokuseres på sykefravær, mulige årsaker, tilløp til skader og evt. skader, samt selskapenes oppfølging. Sykefraværet i Incus Investor er lavt. 

Det er ikke registrert tilløp til skader eller skader knyttet til arbeid i eierselskapet. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes å være tilfredsstillende.

Miljø

Incus Investor har vurdert mulig påvirkninger av det ytre miljø på bakgrunn av eierselskapets aktiviteter som svært lav (i hovedsak knyttet til flyreiser). Eierselskapet har ikke hatt tilsyn fra HMS myndigheter i 2015 og har heller ingen aktiviteter som innebærer konsesjon/tillatelser. 

Incus Investor eier bedrifter med store forskjeller i aktivitet og marked – fra stålselskap som produserer noe av det reneste stål som kan framstilles til selskaper som utvikler miljøvennlige framdriftssystemer til skip og utstyr og komponenter til offshore produksjonsenheter.

Selskaper påvirker gjennom sin virksomhet det ytre miljøet med støy og utslipp. Det er viktig for oss å bruke kunnskap til å sikre høy miljøstandard i nåtid og en mer bærekraftig miljøstrategi for fremtiden i de selskapene vi eier. 

Det er et absolutt krav fra Incus som eier at de av selskapene som har konsesjoner for sin virksomhet ikke skal påvirke det ytre miljø utover de tildelte utslippstillatelser. Selskapene arbeider også kontinuerlig med å begrense utslipp, redusere avfall til deponier og redusere annen negativ miljøpåvirkning. Restavfall fra produksjonen sorteres og håndteres forskriftsmessig, i tillegg til at deler av avfallet resirkuleres. Selskapene innenfor stålområdet kjøper store mengder skrap for omsmelting, noe som gjør dem til gjenbruksbedrifter.

Vi har som mål at selskapene vi investerer i skal levere så rent fremstilte produkter som mulig, og i størst mulig grad uten negativ påvirkning på miljøet.