Rapporteringskalender

Generalforsamlingen for 2018 blir avholdt den 8. mai 2018. 

Incus Investor vil publisere års- og kvartalsrapporter på følgende datoer:

Q4-17 og foreløpig årsregnskap 2017
28.02.2018
Q1-18 og årsregnskap 201708.05.2018
Q2-1815.08.2018
Q3-1831.10.2018