Rapporteringskalender

Generalforsamlingen for 2016 ble avholdt den 26. april. 

Incus Investor vil publisere års- og kvartalsrapporter på følgende datoer:

Q4-1601.03.2017
Q1-17 og 201710.05.2017
Q2-1730.08.2017
Q3-1701.11.2017