Rapporteringskalender

Generalforsamlingen for 2019 blir avholdt den 10. mai 2019. 

Incus Investor vil publiser kvartalsrapporter på følgende datoer:

Q4-18 og foreløpig årsregnskap 2018
27.02.2019
Q1-19
10.05.2019
Q2-1923.08.2019
Q3-191.11.2019

Incus Investor vil presentere årsregnskapet 2018 29.3.2019