Generalforsamlinger

INCUS Investor ASA – INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Innkalling Incus April 2018

Redegjørelse Fra Revisjonsutvalget Vedr Valg Av Ny Revisor 2018Redegjørelse For Eierstyring Og Selskapsledelse

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling 2018.  

Ordinær generalforsamlingen vil holdes kl. 08:30 den 8. mai 2018 i selskapets lokaler, Strandkaien 2, Stavanger.  

All informasjon knyttet til ordinær generalforsamling er tilgjengelig på INCUS hjemmeside www.incusinvestor.com. Innkallingen vil også bli sendt til Selskapets aksjonærer.  

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, mobil: +47 900 41 213