Aksjer og aksjonærforhold

Incus ble notert på Oslo Børs i 1995. 


Incus har som mål at alle til enhver tid har korrekt informasjon om gruppens aktiviteter og finansiell status, slik at de kan bidra til en så riktig prisfastsettelse som mulig. En søker å nå dette målet gjennom offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter, i tillegg til å publisere relevant informasjon i form av børsmeldinger og pressemeldinger.

Incus Investor har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende verdi er kr. 1,00. Det foreligger en fullmakt for selskapet å kjøpe egne aksjer for evt. oppkjøp inntil 10 % eierandel.

Største aksjonærer

NavnBeholdning% av total% av 20 største
CAMAR AS23 342 54821,71 %27,56 %
HIGH SEAS AS 20 000 00018,60 %23,61 %
KREFTING AS 9 220 7968,58 %10,89 %
STOLEN AS 7 354 2486,84 %8,68 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS6 198 8525,77 %7,32 %
BEST INVEST AS 4 084 4403,80 %4,82 %
LEIF INGE SLETHEI AS3 010 0542,80 %3,55 %
VERKET INVESTERING AS 1 406 7031,31 %1,66 %
KJELL S LERVIK1 350 0001,26 %1,59 %
KJETIL W GULLIKSEN1 000 0000,93 %1,18 %
SKÅLA BÆR AS 1 000 0000,93 %1,18 %
KRISTIAN HODNE AS 999 1000,93 %1,18 %
ARNE MORLAND837 5160,78 %0,99 %
BERNT AS 817 0860,76 %0,96 %
SPECTATIO INVEST AS 800 0000,74 %0,94 %
BRÅTEN LARS-KRISTIAN 717 5000,67 %0,85 %
GUNNERS AS700 0000,65 %0,83 %
SPECTATIO FINANS AS 650 0000,60 %0,77 %
MSIP EQUITY MORGAN STANLEY & CO613 4210,57 %0,72 %
ATOR AS 600 0000,56 %0,71 %

Sist oppdatert 19. juni 2017. Totalt antall aksjer 107 511 831.

Aksjonærpolitikk

Incus Investors aksjer er notert på Oslo Børs (ticker "INC").

Incus' aksjonærpolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. 

Det er utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte innhenter forhåndsgodkjennelse og melder fra om det handles i Incus-aksjen. Det foreligger ingen begrensning for omsetning av aksjen.

Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelinger av aksjer til ansatte, skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS) må melde endringer av adresse til sin kontofører, og ikke direkte til selskapet.

Investorinformasjon

Incus Investor skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media. Dette ivaretas gjennom børsmeldinger, pressemeldinger, kvartalspresentasjoner og presentasjoner for analytikere og investorer.

Generalforsamlingen vedtok i 2010 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i selskapet, som for eksempel årsrapporter, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes § 9 C. Rapporteringskalender er til enhver tid tilgjengelig her.

Kontofører

Nordea Verdipapirservice

Sentrum 0107 Oslo
Norge