Aksjer og aksjonærforhold

Incus ble notert på Oslo Børs i 1995. 


Incus har som mål at alle til enhver tid har korrekt informasjon om gruppens aktiviteter og finansiell status, slik at de kan bidra til en så riktig prisfastsettelse som mulig. En søker å nå dette målet gjennom offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter, i tillegg til å publisere relevant informasjon i form av børsmeldinger og pressemeldinger.

Incus Investor har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende verdi er kr. 1,00. Det foreligger en fullmakt for selskapet å kjøpe egne aksjer for evt. oppkjøp inntil 10 % eierandel.

Største aksjonærer

AksjonærBeholdning% av total% av 20 største
HIGH SEAS AS 25 050 00023,30 %28,46 %
CAMAR A/S 23 342 54821,71 %26,52 %
KREFTING AS 9 220 7968,58 %10,48 %
STOLEN AS 7 354 2486,84 %8,36 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 8525,77 %7,04 %
BEST INVEST AS 4 084 4403,80 %4,64 %
LEIF INGE SLETHEI AS 3 010 0542,80 %3,42 %
VERKET INVESTERING AS 1 406 7031,31 %1,60 %
KJELL S LERVIK 1 350 0001,26 %1,53 %
KJETIL W GULLIKSEN 1 000 0000,93 %1,14 %
BERNT AS 817 0860,76 %0,93 %
SPECTATIO INVEST AS 800 0000,74 %0,91 %
MSIP EQUITY 663 7040,62 %0,75 %
GUNNERS AS 650 0000,60 %0,74 %
LARS-K BRÅTEN 555 0000,52 %0,63 %
MAGNE THINGBØ 550 3330,51 %0,63 %
HEDMANT INVEST AS 500 0000,47 %0,57 %
KRISTIAN FALNES AS 500 0000,47 %0,57 %
KLEIN AS 486 0530,45 %0,55 %
HØILAND HOLDING AS 476 9980,44 %0,54 %

Sist oppdatert 17. mars 2017. Totalt antall aksjer 107 511 831.

Aksjonærpolitikk

Incus Investors aksjer er notert på Oslo Børs (ticker "INC").

Incus' aksjonærpolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. 

Det er utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte innhenter forhåndsgodkjennelse og melder fra om det handles i Incus-aksjen. Det foreligger ingen begrensning for omsetning av aksjen.

Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelinger av aksjer til ansatte, skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS) må melde endringer av adresse til sin kontofører, og ikke direkte til selskapet.

Investorinformasjon

Incus Investor skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media. Dette ivaretas gjennom børsmeldinger, pressemeldinger, kvartalspresentasjoner og presentasjoner for analytikere og investorer.

Generalforsamlingen vedtok i 2010 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i selskapet, som for eksempel årsrapporter, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes § 9 C. Rapporteringskalender er til enhver tid tilgjengelig her.

Kontofører

Nordea Verdipapirservice

Sentrum 0107 Oslo
Norge