Aksjer og aksjonærforhold

Incus ble notert på Oslo Børs i 1995. 

Incus har som mål at alle til enhver tid har korrekt informasjon om gruppens aktiviteter og finansiell status, slik at de kan bidra til en så riktig prisfastsettelse som mulig. En søker å nå dette målet gjennom offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter, i tillegg til å publisere relevant informasjon i form av børsmeldinger og pressemeldinger.

Incus Investor har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende verdi er kr. 1,00. Det foreligger en fullmakt for selskapet å kjøpe egne aksjer for evt. oppkjøp inntil 10 % eierandel.

Største aksjonærer

AksjonærerBeholdning% av total% av 20 største
CAMAR AS23 342 54821,71 %30,10 %
KREFTING AS10 220 7969,51 %13,18 %
STOLEN AS7 354 2486,84 %9,48 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS6 198 8525,77 %7,99 %
SPECTATIO FINANS AS6 000 0005,58 %7,74 %
HØILAND HOLDING AS4 561 4384,24 %5,88 %
LEIF INGE SLETTHEI AS3 010 0542,80 %3,88 %
CLEAN SHIP AS2 807 3692,61 %3,62 %
ARNE MORLAND2 711 2152,52 %3,50 %
KJELL SIGVE LERVIK1 390 0001,29 %1,79 %
KRISTIAN HODNE AS1 240 3001,15 %1,60 %
OLA RUSTAD AS1 100 0001,02 %1,42 %
ØIE INVEST AS1 082 5991,01 %1,40 %
KWG HOLDING AS1 000 0000,93 %1,29 %
PANDA AS1 000 0000,93 %1,29 %
HEDMANT INVEST AS1 000 0000,93 %1,29 %
GN POWER INVEST AS991 3080,92 %1,28 %
LARS-KRISTIAN BRÅTEN944 3730,88 %1,22 %
GUNNERS AS830 0000,77 %1,07 %
SPECTATIO INVEST AS760 0000,71 %0,98 %

Oversikt hentet ut fra VPS 20. mars 2020. Totalt antall aksjer 107 511 831.Aksjonærpolitikk

Incus Investors aksjer er notert på Oslo Børs (ticker "INC").

Incus' aksjonærpolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. 

Det er utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte innhenter forhåndsgodkjennelse og melder fra om det handles i Incus-aksjen. Det foreligger ingen begrensning for omsetning av aksjen.

Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelinger av aksjer til ansatte, skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS) må melde endringer av adresse til sin kontofører, og ikke direkte til selskapet.

Investorinformasjon

Incus Investor skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media. Dette ivaretas gjennom børsmeldinger, pressemeldinger, kvartalspresentasjoner og presentasjoner for analytikere og investorer.

Generalforsamlingen vedtok i 2010 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i selskapet, som for eksempel årsrapporter, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes § 9 C. Rapporteringskalender er til enhver tid tilgjengelig her.

Kontofører

Nordea Verdipapirservice

Sentrum 0107 Oslo
Norge