Aksjer og aksjonærforhold

Incus ble notert på Oslo Børs i 1995. 


Incus har som mål at alle til enhver tid har korrekt informasjon om gruppens aktiviteter og finansiell status, slik at de kan bidra til en så riktig prisfastsettelse som mulig. En søker å nå dette målet gjennom offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter, i tillegg til å publisere relevant informasjon i form av børsmeldinger og pressemeldinger.

Incus Investor har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende verdi er kr. 1,00. Det foreligger en fullmakt for selskapet å kjøpe egne aksjer for evt. oppkjøp inntil 10 % eierandel.

Største aksjonærer

AksjonærBeholdning% av total% av 20 største
CAMAR A/S Postboks 130 Forus23 342 54821,71 %30,59 %
KREFTING AS 10 220 7969,51 %13,39 %
STOLEN AS 7 354 2486,84 %9,64 %
INTERNATIONAL OILFIE 6 198 8525,77 %8,12 %
SPECTATIO FINANS AS 4 200 0003,91 %5,50 %
BEST INVEST AS 4 084 4403,80 %5,35 %
SLETHEI AS LEIF INGE 3 010 0542,80 %3,94 %
KRISTIAN HODNE AS 2 940 5062,74 %3,85 %
CLEAN SHIP AS 2 622 4962,44 %3,44 %
SKÅLA BÆR AS 2 000 0001,86 %2,62 %
MORLAND ARNE 1 571 3811,46 %2,06 %
LERVIK KJELL SIGVE 1 390 0001,29 %1,82 %
GULLIKSEN KJETIL WERNER 1 000 0000,93 %1,31 %
BRÅTEN LARS-KRISTIAN 1 000 0000,93 %1,31 %
HEDMANT INVEST AS 1 000 0000,93 %1,31 %
PANDA AS 1 000 0000,93 %1,31 %
TRAPESA AS 863 9240,80 %1,13 %
SPECTATIO INVEST AS 860 0000,80 %1,13 %
GUNNERS AS V/ DAG JARLE TORVEST830 0000,77 %1,09 %
BERNT HOLDING AS 817 0860,76 %1,07 %

Oversikt hentet ut fra VPS 12. desember 2017.  Totalt antall aksjer 107 511 831.

Aksjonærpolitikk

Incus Investors aksjer er notert på Oslo Børs (ticker "INC").

Incus' aksjonærpolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. 

Det er utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte innhenter forhåndsgodkjennelse og melder fra om det handles i Incus-aksjen. Det foreligger ingen begrensning for omsetning av aksjen.

Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelinger av aksjer til ansatte, skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS) må melde endringer av adresse til sin kontofører, og ikke direkte til selskapet.

Investorinformasjon

Incus Investor skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media. Dette ivaretas gjennom børsmeldinger, pressemeldinger, kvartalspresentasjoner og presentasjoner for analytikere og investorer.

Generalforsamlingen vedtok i 2010 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i selskapet, som for eksempel årsrapporter, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes § 9 C. Rapporteringskalender er til enhver tid tilgjengelig her.

Kontofører

Nordea Verdipapirservice

Sentrum 0107 Oslo
Norge