Incus Investor er notert på Oslo Børs, og har fem porteføljeselskap med røtter i ulike deler av stålindustrien.
Our portfolio companies